Michael Heverly@ VK Nagrani NYFW Mens FW2017 Photo by Cheryl Gorski 1